Saison 2018-2019

Petites 1 : 2013

Petites 2 : 2012

Ados 1

Moyennes 1 : 2011

Moyennes 2 : 2010

Ados 2

Adultes

Grandes 1 : 2009

Grandes 2 : 2008

Ados 3